MIKI Recykling Sp. z o.o. posiada własną linię technologiczną do procesu doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.Linia sortownicza jest używana do sortowania odpadów komunalnych oraz sortowania surowców wtórnych.

W naszej sortowni z przyjmowanego strumienia odpadów wydzielamy następujące frakcje odpadów:

plastik (folię białą i kolorową, butelki PET białe, zielone i niebieskie, chemię gospodarczą),

szkło (białe i kolorowe),

metal (żelazne i nieżelazne),

papier (karton, tektura, papier gazetowy),

- tekstylia,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym urządzenia zawierające związki niebezpieczne),

odpady wielkogabarytowe,

pre-RDF (frakcję odpadów wysokoenergetycznych – zanieczyszczone papier i tworzywa sztuczne, tekstylia, guma oraz inne),

frakcję podsitową ze zmieszanych odpadów komunalnych,

frakcję mineralną ze zmieszanych odpadów komunalnych,

odpady niebezpieczne przeznaczone do unieszkodliwienia.

 

 

Znajdziesz nas:
Nasze certyfikaty