Sortownia

MIKI RECYKLING sp. z o. o. posiada linię sortowniczą, która jest używana do sortowania odpadów komunalnych oraz sortowania surowców wtórnych.

W naszej sortowni z przyjmowanego strumienia odpadów wydzielamy następujące frakcje odpadów:

- tworzywa sztuczne (folię białą i kolorową, butelki PET białe, zielone i niebieskie, chemię gospodarczą),

- szkło (białe i kolorowe),

- metal (żelazne i nieżelazne),

- papier (karton, tektura, papier gazetowy),

- tekstylia,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym urządzenia zawierające związki niebezpieczne),

- odpady wielkogabarytowe,

- pre-RDF (frakcję odpadów wysokoenergetycznych – zanieczyszczone papier i tworzywa sztuczne, tekstylia, guma oraz inne).

 

Nasze certyfikaty
Znajdziesz nas: