Paliwo alternatywne

Odzysk odpadów wraz z produkcją paliwa alternatywnego (RDF) realizowany jest w specjalistycznej instalacji  w hali MIKI RECYKLING sp. z o. o. poprzez segregację ręczną i mechaniczną. Wyselekcjonowanie  odpady o jednorodnych właściwościach przekazane są do recyklingu materiałowego lub surowcowego, zaś zmieszane odpady przekazywane są do odzysku energii.

Surowiec do produkcji paliwa dostarczany jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski oraz innych parterów biznesowych firmy.

Nasze paliwo produkujemy od 2011 roku, a odbierane jest przez największe polskie cementownie. Uzyskiwana wysoka wartość opałowa (powyżej  20 MJ/kg), a także niska zawartość chloru i siarki gwarantują ciągły zbyt produkowanego przez MIKI RECYKLING surowca energetycznego.

Gwarancją jakości produkowanego paliwa RDF jest wieloletnia i wielopłaszczyznowa współpraca firmy z Akademią Górniczo ? Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie wspólnych badań, wymiany wiedzy i doświadczeń w gospodarce odpadami.

Chętnie podejmiemy współpracę z nowymi partnerami posiadającymi surowiec do produkcji paliwa alternatywnego.

Nasze certyfikaty
Znajdziesz nas: