Biologiczne przetwarzanie odpadów

MIKI RECYKLING sp. z o. o. posiada linię technologiczną do biologicznego przekształcania odpadów. Linia ta składa się z modułów kompostujących do biologicznego przetwarzania odpadów z aktywnym napowietrzaniem o aktualnej mocy przerobowej wynoszącej do 12 000 Mg/rok. Do przetwarzania przyjmowane są odpady o kodzie 19 12 12.

Nasze certyfikaty
Znajdziesz nas: