O nas

Przedsiębiorstwo MIKI RECYKLING sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działa na rynku gospodarki odpadami od 2004 roku. Nasza firma powstała jako spółka córka Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MIKI Mieczysław Jakubowski. Od początku istnienia firma zajmuje się:

- odbiorem i transportem odpadów komunalnych

Posiadamy doświadczenie w ponad 20 gminach w Małopolsce.

- zbieraniem i transportem odpadów poprzemysłowych i innych

Posiadamy doświadczenie na terenie całej Polski.

- selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych

Jako pierwsi w Krakowie rozpoczęliśmy selektywną zbiórkę plastiku, papieru, szkła i metalu w różnokolorowych workach – program obejmuje dziś wszystkich klientów firmy ponad 12,5 tysiąca gospodarstw domowych i instytucji.

W 2011 firma uruchomiła specjalistyczną linię do sortownia odpadów, oraz instalację  do prowadzenia odzysku odpadów w procesie R15 zgodnie z uzyskaną decyzją – przetwarzając zmieszane i selektywnie zbierane odpady na paliwo alternatywne. Nasze paliwo dostarczane jest do największych polskich cementowni. Uzyskiwana wysoka wartość opałowa (powyżej  19 MJ/kg), a także niska zawartość chloru i siarki gwarantują ciągły zbyt produkowanego przez MIKI RECYKLING Sp. z o.o. cennego surowca energetycznego.

Od 2012 roku Przedsiębiorstwo MIKI RECYKLING Sp. z o.o. zgodnie z uzyskaną decyzją przygotowywało innowacyjną instalację do biologicznego przetwarzania komunalnych oraz poprodukcyjnych frakcji bioodpadów, które jak dotąd były przekazywane do składowania.

Nowa instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów została uruchomiona w pierwszym na 100% mocy przerobowych w pierwszym kwartale 2014 roku.

31 marca 2014 roku firma MIKI RECYKLING Sp. z o.o. uzyskała status: REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH tzw. RIPOK.

Zapraszamy wszystkie podmioty gospodarcze świadczące usługi polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do współpracy.

Nasze certyfikaty
Znajdziesz nas: