Nasze Decyzje

30 czerwca 2015 roku Spółka MIKI RECYKLING uzyskała jako jedna z pierwszych w województwie małopolskim DECYZJĘ – POZWOLENIE ZINTEGROWANE dla instalacji związanej z

  • eksploatacją regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania 30 000 Mg/rok na części mechanicznej oraz 12 000 Mg/rok na części biologicznej,

  • eksploatacją instalacji do wytwarzania odpadów palnych (paliwa alternatywnego) z możliwością doczyszczania selektywnie zebranych odpadów, o wydajności do 114 000 Mg/rok,

  • eksploatacją instalacji do biologicznego suszenia odpadów w kierunku wytwarzania paliwa alternatywnego o wydajności do 18 000 Mg/rok

Z tekstem decyzji można zapoznać się w biurze Spółki lub Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 

DECYZJA MIKI RECYKLING SP. Z O.O. WYDANA PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DLA INSTALACJI RIPOK oraz INSTALACJI DO WYTWARZANIA PALIWA ALTERNATYWNEGO 17 LUTEGO 2015 r.

 

 

Polityka Środowiskowa i Jakości

 Zasady korzystania ze środowiska

Nasze certyfikaty
Znajdziesz nas: