MIKI Recykling Sp. z o.o. od wielu lat z sukcesem realizuje innowacyjne projekty, których celem jest ochrona środowiska naturalnego poprzez maksymalne wykorzystanie odpadów.
Celem powołania przedsiębiorstwa była działalność recyklingowa związana z branżą garbarską. Główny udziałowiec firmy i jednocześnie Prezes Pan Mieczysław Jakubowski, przeprowadził w latach 2007-2008 we współpracy z Akademią Górniczo ? Hutniczą kompleksowe badania, których celem było opracowanie innowacyjnej technologii produkcji paliwa alternatywnego ze zmieszanych odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów z cmentarzy (w efekcie braku technologii do przetwarzania odpadów z cmentarzy podlegały one w całości deponowaniu na składowisku).

 

W roku 2010 rozpoczął się proces inwestycyjny w wyniku którego w 2011 roku firma MIKI Recykling Sp. z o.o. uruchomiła produkcję paliwa alternatywnego oraz segregację odpadów. Obecnie w fazie inwestycyjnej znajduje się linia technologiczna do produkcji kompostu energetycznego ? nowego na rynku paliwa odnawialnego. Firma działając we współpracy z zespołami niezależnych ekspertów, krakowskim uczelniami wyższymi i innymi instytucjami kontynuuje politykę rozwiązywania problemów w zakresie gospodarki odpadami w ramach wielopłaszczyznowej współpracy.

 

Rozwiązania będące własnością firmy MIKI Recykling lub jej Prezesa cechują się następującymi czynnikami: – dążą do minimalizowania strumienia odpadów deponowanych na składowiskach, – pozwalają przetwarzać surowce wtórne i odpad ulegające biodegradacji w zakresie większym niż przewidują to przepisy ustawowe, – pozwalają firmie na uzyskanie korzystnych efektów ekonomicznych (oszczędności), przy jednoczesnym osiągnięciu efektów ekologicznych i energetycznych.

Znajdziesz nas:
Nasze certyfikaty