O firmie

Przedsiębiorstwo MIKI RECYKLING sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działa na rynku gospodarki odpadami od 2004 roku. Nasza firma powstała jako spółka córka Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MIKI Mieczysław Jakubowski. Od początku istnienia firma zajmuje się:

- przetwarzaniem odpadów komunalnych i innych w kierunku ich doczyszczalnia oraz produkcji paliwa alternatywnego

W 2011 firma uruchomiła specjalistyczną linię do ręcznego i mechanicznego sortownia odpadów w ramach instalacji  do prowadzenia odzysku odpadów w procesie R12, zgodnie z uzyskaną decyzją ? przetwarzając zmieszane i selektywnie zbierane odpady na paliwo alternatywne.

Nasze paliwo dostarczane jest do największych polskich cementowni. Uzyskiwana wysoka wartość opałowa (powyżej  19 MJ/kg), a także niska zawartość chloru i siarki gwarantują ciągły zbyt produkowanego przez MIKI RECYKLING Sp. z o.o. cennego surowca energetycznego.

Na przełomie 2013 i 2014 roku przedsiębiorstwo MIKI RECYKLING Sp. z o.o. zgodnie z uzyskaną decyzją oraz przy wsparciu środków z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) wdrożyło innowacyjną instalację do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 i uziarnieniu poniżej 80 mm.

Nowa instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów została uruchomiona na 100% mocy przerobowych w pierwszym kwartale 2014 roku.

31 marca 2014 roku firma MIKI RECYKLING Sp. z o.o. uzyskała status: REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH tzw. RIPOK.

Zapraszamy wszystkie podmioty gospodarcze świadczące usługi polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do współpracy.